Aktuellt

ST avdelning 221 är en gemensam avdelning för dig som jobbar på SLU. Som medlem tillhör du en av våra sektioner i Ultuna, Alnarp, Umeå eller Skara.
Stipendier från avdelningen Skyddsombud
Information för
dig som är skyddsombud
Bli medlem
i ST!
STs
a-kassa


TCO
ST förbundet

Förbundets hemsida
Läs om råd och stöd i arbetslivetFölj ST vid SLU på facebook